Zameranie a služby

Referencie
Partneri
Kontakt a mapa
Osvedčenia
Ponúkané služby:
 • Vypracovanie základných technických návrhov a štúdií
 • Vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné konanie
 • Inžinierska činnosť
 • Vypracovanie dokumentácie pre výber zhotoviteľa
 • Vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
 • Vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia
 • Špeciálne činnosti:
     • realizácia koróznych prieskumov - meranie blúdivých prúdov
     • dendrologický prieskum

Zameranie:
 • Elektrické stanice VN a VVN - komplexné riešenia
 • Priemyselné elektrické rozvody
 • Distribučné trafostanice
 • Káblové vedenia VN a VVN
 • Systémy zaisteného napájania pre telekomunikácie a dátové centrá
 • Akumulátorovne
 • Systémy zberu energetických dát a riadenia odberu el. energie
 • Elektrické prípojky, elektroinštalačné rozvody
 • Systémy katódovej ochrany